გაფრთხილება

კონტაქტი:
577 235 400
caumednet@gmail.com
skype- medgeo.net


1

საკუთრების უფლება 

საიტზე წარმოდგენილი მასალა წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, დაცულია საავტორო უფლებებით და ამ მასალის გამოყენება საიტთან შეთანხმების  გარეშე დაუშვებელია!

გაფრთხილება და პასუხისმგებლობის მოხსნა

MedGeoNet–ზე წარმოდგენილი ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ სამედიცინო და ფარმაცევტული დარგის მუშაკებისათვის. საიტზე და მის სატელიტებზე შემოსვლით თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ ამ დარგების მუშაკი. თუ არ ხართ სამედიცინო დარგის მუშაკი ნუ ისარგებლებთ ამ საიტით.
საიტს აქვს მხოლოდ პროფესიულ ლიტერატურაში ძიების დროს საძიებო ორიენტირების მოცემის  პრეტენზია და არაა განკუთვნილი მკურნალობის პროცესში გადაწყვეტილებების მისაღებად. საიტზე განთავსებული პოპულარული სტატიებიც  მხოლოდ პროფესიონალებისათვისაა განკუთვნილი და მოცემულია როგორც პაციენტებთან დიალოგის სტილის კრიტიკულად განსახილველი მასალა. პოსტები შეიძლება გაჯერებული იყოს ავტორების სუბიექტური მოსაზრებებით. 

პრეპარატების აღწერები:

მასალები პრეპარატების შესახებ მომზადებულია სხვადასხვა, მათ შორის- უცხოური მასალების მიხედვით და შეიძლება არ ემთხეოდეს სამინისტროს ოფიციალურ მოსაზრებას. პრეპარატების გამოყენებისას ისარგებლეთ მხოლოდ სამინისტროს მიერ ოფიციალურად დამტკიცებული დოკუმენტებით.

MedGeoNet  გაფრთხილებთ!

თვითმკურნალობა საშიშია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
დაუშვებელია, საიტზე მოყვანილი ინფორმაციის გამოყენება პაციენტის თვითმკურნალობისათვის და არ შეიძლება მისი გამოყენება პრაქტიკული მედიცინის პროფესიონალთა კონსულტაციის სანაცვლოდ. წარმოდგენილი ინფორმაცია არ ცვლის ექიმის კონსულტაციას და არ წარმოადგენს დადებითი ეფექტის გარანტიას სამკურნალო პრეპარატის გამოყენების შემთხვევაში.

MedGeoNet–ზე მოცემული ინფორმაციის დანიშნულება მხოლოდ საინფორმაციო საძიებო ვექტორების  (ორიენტირების) მოცემაა. წარმოდგენილი მასალა პუბლიკაციის მომენტისათვის შეიძლება შეიცავდეს მოძველებულ და უკვე არაზუსტ ინფორმაციას. უშუალოდ მკურნალობის პროცესის დასაგეგმად მედიკოსები უნდა დაეყრდნონ მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციებს.

საიტზე მოყვანილ ინფორმაციას საფუძვლად უდევს სხვადასხვა წყაროები. მათი  ნაწილი სარწმუნოდ არის მიჩნეული და ყოველმხრივ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. მეორე ნაწილი კვლევის პროცესშია და ამ ეტაპზე ნაკლებ სარწმუნო. მესამე ნაწილი მხოლოდ ფოლკლორული მასალაა.

ადამიანური ცდომილებების შესაძლებლობა, ასევე სამედიცინო მეცნიერებაში დაუმთავრებელი კვლევები, წყაროების ცდომილებები არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მოტანილი ინფორმაცია  ზუსტი და სრულია.

ეს საიტი შესაძლებელია განხილულ იქნეს მხოლოდ როგორც დამხმარე საინფორმაციო მასალა კომპლექსური ლიტერატურილი ანალიზისათვის. საიტის ადმინისტრაცია, ავტორები და მთარგმნელები არ იღებენ მასალების გამოყენების შემთხვევაში რაიმე პასუხისმგებლობას შედეგებზე.

სარეკლამო განცხადებებში მოყვანილ ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს, რომელიც გააკეთებს ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ ინდივიდუალურ შეფასებებს.

საიტზე  წარმოდგენილი ინფორმაცია არ ცვლის ექიმის კონსულტაციას და არ წარმოადგენს დადებითი ეფექტის გარანტიას სამკურნალო პრეპარატის გამოყენების შემთხვევაში.

გვერდზე მიმდინარე სოციოლოგიური კვლევები არ შეიძლება რაიმე ფორმით გამოყენებულ იქნეს მკურნალობის პროცესში. ისინი მხოლოდ მარკეტინგისა და პიარ-ტექნოლოგიების შესწავლის მიზნით ტარდება.

მიუხედავად იმისა, საქართველოში მედიცინა სწრაფად ვითარდება,  მრავალი პაციენტი უცხოეთშიც მიემგზავრება სამკურნალოდ. საიტზე  ჩვენ ვაქვეყნებთ უცხოური კლინიკების განცხადებებს სამკურნალოდ მიწვევის შესახებ. ეს ძირითადად ის კლინიკებია, სადაც ქართველი ექიმები მუშაობენ. განცხადებები მიღებულია უშუალოდ კლინიკებიდან, მითითებულია საკონტაქტო პირები. საიტის ადმინისტრაცია მხოლოდ შემოსულ განცხადებები აქვეყნებს და ბუნებრივია მათ შინაარსზე და  ამ კლინიკებთან თანამშრომლობაზე ვერავითარ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს.

საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს სარეკლამო ტიპის განცხადებების შინაარსზე.

  ტერმინი ,,ON-Line მკურნალი, “ნეტკლინიკა” და მათი სემანტიკური და ლინგვისტური სინონიმები     მხოლოდ იდენტიფიკატორია (პოსტის სახელია) და არ შეიძლება გამოდგეს პაციენტის უნახავად მკურნალობის ხელშემწყობად. დისტანციურად შეიძლება მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციების მიწოდება. პრეპარატების და სხვა სურათები, შეიძლება ასახავდეს საქართველოში არარეგისტრირებულ ფორმებსა და პრეპარატებს. გადაამოწმეთ ოფიციალურ დოკუმენტებში.
“კითხვა–პასუხის”  განყოფილებაში ხდება, მხოლოდ კონსულტაცია და იქ მიღებული ინფორმაცია არ არის ექიმთან ვიზიტის ექვივალენტი.  საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს  მკითხველის მიერ მიღებული ინფორმაციის აღთქმა, გააზრება, გადაწყვეტილების მიღებაზე, ქცევაზე და მათ შედეგებზე.

გადაამოწმეთ ყველა ინფორმაცია რაც საიტზეა

საკონსულტაციო კითხვა–პასუხები, წარმოდგენილია როგორც კითხვა–პასუხების  სპეციალისტთა განსახილველი ალტერნატიული ვარიანტი (ექიმებისათვის). ცხადია, ისინი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თვითმკურნალობისათვის და არ ცვლის ექიმის კონსულტაციას. ხშირ შემთხვევაში პასუხები მომზადებულია სტუდენტების მიერ.

ბანერები შეიძლება განთავსებული იყოს ნებისმიერად. მაგალითად თუ «ჰიპერტონიული კრიზის« პოსტზე დევს «უგულავას დიეტის» ბანერი, ეს არ ნიშნავს რომ  «ჰიპერტონიული კრიზის« დროს უნდა დაიცვათ «უგულავას დიეტა». ბანერები შეიძლება ტექსტთან  კავშირში არ იყოს, ისევე, როგორც რეკლამა ტელევიზიაში არაა კავშირში იმ ფილმთან რომელსიც სარეკლამო ბლოკია ჩადგმული.

სოციოლოგიური კვლევის შედეგები არ წარმოადგენს რაიმე სამედიცინო სახის რეკომენდაციას.

გახსოვდეთ! თვითმკურნალობა დაუშვებელია. საიტი მხოლოდ ექიმებისა და ფარმაცევტებისთვისაა.

საიტის ინფორმაცია არაა მიმართული  სასამართლო დავებსა და ექსპერტიზების დროს გამოსაყენებლად.

სარეკლამო ტექსტები მონიშნულია ასოთი R.  მათ შინაარსზე  სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ორგანიზაციას, რომელიც მითითებულია R – ასოს შემდეგ. დიალოგებზე, მათ შორის– საკონსულტაციო დიალოგებზე  საიტეს ადმინისტრაცია პასუხიმგებელი არაა, პასუხისმგებლობა ეკისრებათ დიალოგში მონაწილე მხარეებს, ამ გაფრთხილების გათვალისწინებით.

ზევით გადმოცემული გაფრთხილება თანაბრად ეხება როგორც საიტს www.medgeo.net ასევე მის ყველა სატელიტ საიტს, ბლოგს, გვერდებს სოციალურ ქსელებში  სხვა  IT-წყაროებს.

გაფრთხილება:

►თქვენს მიერ შევსებული შეკითხვის ფორმა ერთდროულად მიდის რამდენიმე ექიმს ან კლინიკას საქართველოსა ( და მოთხოვნის შემთხვევაში – უცხოეთშიც).  კონსულტაციის გაწევამდე ისინი   გაცნობებენ კონსულტაციის ღირებულებასა და გადახდის მექანიზმს – როცა კონსულტაცია ფასიანია.
►აქ ტერმინი  „ნეტკლინიკა“, მხოლოდ მიმოწერის საინჟინრო-ტექნიკური  უზრუნველყოფას, ტექნიკურ პლათფორმას  აღნიშნავს. „ნეტკლინიკა“ კომპიურეტული პროგრამაა, სახელში იდეის ავტორის აღნიშვნით და არა სამედიცინო აქტიობა.  
(შდრ. „იურიდიული კლინიკა“) კონსულტირება და ფინანსური ურთიერთობა ხდება კლინიკას (ექიმსა) და შემკითხველს შორის. საკონსულტაციო, ფინანსური, იურიდიული და სხვა  ურთიერთობების  პროცესებში საიტი (Web-პლაფორმა)  „ნეტკლინიკა“ არ მონაწილეობს და შესაბამისად პასუხიმგებლობებსაც არ იღებს პაციენტისა და კონსულტანტის (ექიმის ან სამედ. ორგანიზაციის)  ურთიერთობის არც ერთ ასპექტზე. ყველა საკითხზე  პასუხისმგებელია ის ექიმი, ან სამედიცინო ორგანიზაცია, რომელიც გპასუხობთ ან/და  რომელთანაც აწარმობთ ფინანსურ ურთიერთობას.
► ნებისმიერ ექიმს, ქართულ, აზერბაიჯანულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე შეუძლიათ უფასოდ  ისარგებლონ საიტის „ნეტკლინიკის“  Web- პლათფორმით “. (საკონტაქტო ელფოსტა Caumednet@gmail.com)

________________________________________________