სწავლა უცხოეთში

უცხოელ სტუდენტთა  მოწვევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში

განცხადება საქართველოს სამედიცინო პროფილის უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, რომლებსაც სურთ უცხოელი სტუდენტების მიღება 

საშუალო განათლება უცხოეთში

მოსწავლე ვარ და მინდა სასწავლებლად უცხოეთში წასვლა
თუ მოსწავლე ხართ და გინდათ უცხოეთში წასვლა
სკოლების გაცვლითი პროგრამები
რომელი ასაკიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვის უცხოეთში გაგზავნა

უმაღლესი განათლება უცხოეთში

სტიპენდიის მოძებნა საზღვარგარეთ
უცხოურ უნივერსიტეტებში აკადემიური პროგრამების შერჩევის კრიტერიუმები. რას გთავაზობთ ჩვენ?
აბიტურიენტებისათვის განკუთვნილი ქართული საიტების კატალოგი
რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi უცხოეთში სწავლის მსურველებს?

პოსტსადიპლომო განათლება უცხოეთში, კურსები, ტრენინგები

ბიზნეს-ტურები.ტრენინგები.სტაჟირება უცხოეთში
რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi  უცხოეთში ტრენინგების, სტაჟირებების, კურსების გავლის მსურველებს?  

გრანტები სწავლისათვის

ღარიბი სტუდენტებისათვის ღია ქვეყნები
გრანტები უფასოდ სწავლისათვის
რა მომსახურებებს გთავაზობთ MTVi სასწავლო გრანტების ძიებისას?

სამედიცინო განათლება და დასაქმება უცხოეთში

სამედიცინოზე სწავლა გერმანიაში
რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi  უცხოეთში სამედიცინოზე სწავლის მსურველებს?  

სწავლა საქართველოში უცხოურ ენებზე

უცხოენოვანი  საბავშვო ბაღები საქართველოში
უცხოენოვანი  სკოლები საქართველოში
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლები, სადაც არის უცხოენოვანი სწავლება და გაცვლითი პროგრამები 

ენების სწავლა საქართველოსა და უცხოეთში

რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi, მათ ვინც დისტანციურად ასწავლის ენებს?
ქართული ენის დისტანციური სწავლება
ინგლისური ენის დისტანციური სწავლება
გერმანული ენის დისტანციური სწავლება
რუსული ენის დისტანციური სწავლება
თურქული ენის დისტანციური სწავლება
ფრანგული ენის დისტანციური სწავლება
ესპანურის დისტანციური სწავლება
ბერძნულის დისტანციური სწავლება
ჩინურის დისტანციური სწავლება

უცხოელთა მოწვევები  საქართველოში

ურთიერთობა ორმხრივი პროცესია
კონფერენციების, სკოლა-სემინარების, საგანმანათლებლო ტურების ორგანიზება საქართველოში

უცხოეთში სწავლების ინტერნეტ-რესურსები

ქართული საიტები და ბლოგები
ქართული Facebook აკაუნტები
ქართული Facebook გვერდები
ქართული ჯგუფები Facebook -ზე
თემატური კატალოგები
აბიტურიენტების ინტერნეტი
სკოლა, სკოლის გამოსაშვები საღამო
სწავლა, ქვეყნების მიხედვით
სწავლა უკრაინაში
სწავლა სომხეთში
ორდინატურა (რეზიდენტურა) ექიმებისათვის
დისტანციური სწავლება
სწავლა საზღვარგარეთ,ზოგადად

ვაკანსიები უცხოეთში სწავლების საკითხების ექსპერტებისათვის

ვაკანსია – ექსპერტი უცხოეთში სწავლების საკითხებზე
ვაკანსია –  გერმანიაში სამედიცინოზე სწავლის საკითხებზე კონსულტანტი
საინფორმაციო მენეჯერი წინამდებარე საიტისათვის „სწავლა უცხოეთში“
გვჭირდება კონსულტანტები უცხოეთში სწავლების საკითხებზე

 

 


Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..