მეანობა

მეანობა – მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის პათოლოგიურ მდგომარეობებსა და მკურნალობას.