არომატოთერაპევტები

არომატოთერაპევტი – სპეციალისტი, რომელიც სამკურნალო – პროფილაქტიკური მიზნით იყენებს ეთერზეთებს;

.

.

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.