გენეტიკოსები

გენეტიკოსი – გენეტიკური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის  სპეციალისტი.

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.