მკურნალობა უცხოეთში


გენეტიკოსი - გენეტიკური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის  სპეციალისტი.

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.

Comments are closed.

vaka