ეპილეპტოლოგები

ეპილეპტოლოგი – ეპილეფსიის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სპეციალისტი.

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.