სტომატოლოგები ბავშვთა

ბავშვთა სტომატოლოგი – მკურნალობს 1 – 14 წლის ასაკის ბავშვებს;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.