ინფექციონისტები

ინფექციონისტი – ინფექციური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სპეციალისტი

.

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.