კინეზიოლოგები

კინეზიოლოგი (კინეზიოთერაპევტი) – სპეციალისტი, რომელიც შეისწავლის სხეულის კუნთებსა და მოძრაობას;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.