თერაპევტები მანუალური

მანუალური თერაპევტი – საყრდენ – მამოძრავებელი აპარატის აღდგენითი მკურნალობის სპეციალისტი;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.