პროქტოლოგები

 ქალი პროქტოლოგები, კაცი პროქტოლოგები, ინფორმაციები საქართველოს პროქტოლოგთა შესახებ, სოციოლოგიური გამოკითხვა პროქტოლოგთა რეიტინგების დასადგენად. გთხოვთ მონაწილეობა მიიღეთ გამოკითხვაში  >>>

პროქტოლოგი – სწორი და მსხვილი ნაწლავის სხვა ნაწილების პათოლოგიების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სპეციალისტი.

პროქტოლოგები

აბულაძე თენგიზბერიშვილი ვიქტორიგრატიაშვილი ერეკლეგრიგალაშვილი მამუკაკალანდაძე დავითკევლიშვილი ბექატურაშვილი ნინოფრანგიშვილი დავითჩაჩანიძე ნინოწერუაშვილი ნინოჭუბაბრია კახა, ტლაშაძე ვალიკო, ცანავა ქეთევან, ჯინჯიხაძე გულიკო, მარშავა ოთარ

ქალი პროქტოლოგები

…..ტურაშვილი ნინო
…..ჩაჩანიძე ნინო
…..წერუაშვილი ნინო
…..ცანავა ქეთევან
…..ჯინჯიხაძე გულიკო

კაცი პროქტოლოგები
…..აბულაძე თენგიზ
…..ბერიშვილი ვიქტორი
…..გრატიაშვილი ერეკლე
…..გრიგალაშვილი მამუკა
…..კალანდაძე დავით
…..კევლიშვილი ბექა
…..ფრანგიშვილი დავით 
…..ჭუბაბრია კახა
…..ტლაშაძე ვალიკო

გადასვლა გადასვლა გვერდზე:  ,,პროქტოლოგია”

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..