რეფლექსოთერაპევტები

რეფლექსოთერაპევტი – სპეციალისტი, რომელიც ფლობს ბიოლოგიურად აქტიური წეტილებით მკურნალობის მეთოდებს;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.