თერაპევტები

თერაპევტი – შინაგანი ორგანიების დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სპეციალისტი;

_________________________________________
გადასვლა ,,ექიმები
.