ჰიპნოლოგები

ჰიპნოლოგი – ექიმი – ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგი, რომელიც ფლობს ჰიპნოზის მეთოდებს;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.