ფსიქიატრები ბავშვთა

ბავშვთა ფსიქიატრი – ბავშვთა  ასაკში  ფსიქიკური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სპეციალისტი;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.