ფსიქოთერაპევტები ბავშვთა

ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი – სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს როგორც ფსიქიკურად ჯანმრთელ, ასევე ,,მოსაზღვრე მდგომარეობებში” მყოფ ბავშვებთან და მოზარდებთან, მათი ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი პიროვნული  თავისებურებების გათვალისწინებით;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.