ჰირუდოთერაპევტები

ჰირუდოთერაპევტი – სპეციალისტი, რომელიც მკურნალობს წურბელებით;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.