ფარმაცევტები

ფარმაცევტები – უმაღლესი ან საშუალო ფარმაცევტული განათლების მქონე სპეციალისტი;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.