ფიზიოთერაპევტები

ფიზიოთერაპევტი – სპეციალისტი, რომელიც მკურნალობას ატარებს ფიზიკური, ბუნებრივი მეთოდებით;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.