ქირურგები პლასტიკური

პლასტიკური ქირურგი – სპეციალისტი, რომელიც ატარებს პლასტიკურ ოპერაციებს;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.