ფსიქოგენეტიკოსები

ფსიქოგენეტიკოსი –  სპეციალისტი, რომელიც შეისწავლის ადამიანის ორგანიზმზე მემკვიდრეობითი და გარემოს ფაქტორების გავლენას.

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.