ფსიქოლოგები

ფსიქოლოგი – სპეციალისტი, რომელიც შეისწავლის ჯანსაღი პიროვნების ფუნქციონირებასა და მისი ქცევის კორექციას;

_________________________________________

გადასვლა ,,ექიმები

.