პირველი ღამე

თაფლობის თვის პირველი ღამე

 

რ. სტრიტი ,,სქესობრივი ცხოვრების კულტურა” >>>

..