კრიტერიუმთა გადაგვარების მეთოდი

ლალი დათეშიძე

დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>>

მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის დროს, ხშირად იყენებენ კრიტერიუმთა გადაგვარების მეთოდს. ამ დროს ერთ ან რამდენიმე კრიტერიუმს ცვლიან შეზღუდვით (ამ დროს ხდება კრიტერიუმის შეზღუდვაში გადაგვარება ).
მაგალითად: თუკი შეგვიძლია ავირჩიოთ მრავალი პრეპარატი, შეიძლება კრიტერიუმი “მინიმალური ფასი”
min  K1
შევცვალოთ შეზღუდვით: “პრეპარატის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 20 ლარს”
K1 < 100
კრიტერიუმთა შეცვლა შეზღუდვით საშუალება გვაძლევს მრავალკრიტერიუმიან ამოცანებში შევამციროთ კრიტერიუმთა რაოდენობა და შესაბამისად, გავამარტივოთ ამოცანა.
მაგალითი:
კლინიკური ფარმაკოლოგიის ამოცანებში, ხშირად ფიგურირებს “მინიმალური ფასი”. მინიმალური ფასის მიღწევა მაქსიმალური ფარმაკოთერაპიული ეფექტის მოთხოვნისას რთულია. თუკი მიზანს (მოთხოვნას) “მინიმალური ფასი” შევცვლით მოთხოვნით “ფასი არ უნდა აღემატებოდეს, ვთქვათ, 10 ლარს” ამოცანა გამარტივდება. ამავე დროს, თვალნათლივია რომ კრიტერიუმის “მინიმალური ფასი” ამგვარი შეზღუდვით (გადაგვარებულ კრიტერიუმებს შეზრდვებს ვუწიდებთ) შეცვლა მთელ რიგ შემთხვევებში რეალური და შედარებით მარტივიცაა.

გაგრძელება იხ. >>>

საავტორო უფლებები
მასალა წარმოადგენს “ლალი დათეშიძის სამედიცინო ენციკლოპედიის” ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია.

ლიტერატურა
1. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ. “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. თბილისი, 2005. “ტექინფორმის” დეპ. N: 1247. პროფ. თეიმურაზ ჩიგოგიძის რედაქციით.
2. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ; “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. მეორე დეპო-გამოცემა. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”. N: 28. 2006. დეპ. პროფ. თეიმურაზ ჩიგოგიძის საერთო რედაქცით.

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..