დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (VII)

Q50-Q56    სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q53              სათესლის ჩამოუსვლელობა

Q55              მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q60-Q64    საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q62              თირკმლის მენჯის გამავლობის თანდაყოლილი დარღვევა და შარდსაწვეთის თანდაყოლილი ანომალიები

Q62.1           შარდსაწვეთის ატრეზია და სტენოზი

Q80              თანდაყოლილი იქტიოზი

Q80-Q89    სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q80.9           თანდაყოლილი იქტიოზი, დაუზუსტებელი

Q00-Q99    კლასი XVII თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დაღვევები

Q90              დაუნის სიდრომი

Q90-Q99    ქრომოსომული ანომალიები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

Q96              ტერნერის სინდრომი

R00               გულის რიტმის ნორმისგან გადახრა

R00-R09      სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება სისხლის მიმოქცევის და სასუნთქ სისტემებს

R00-R99      კლასი XVIII სიმპტომები, ნიშნები და ნორმისგან გადახრები, რომლებიც მჟღანვდება კლინიკური და ლაბორატორიული კვლევებით და რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

R00.0           ტაქიკარდია, დაუზუსტებელი

R00.1           ბრადიკარდია, დაუზუსტებელი

R02               განგრენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

R04               სისხლდენა სასუნთქი გზებიდან

R04.0           ცხვირიდან სისხლდენა

R04.8           სისხლდენა სასუნთქი გზების სხვა ნაწილებიდან

R04.8.0        ფილტვისმიერი სისხლდენა

R05               ხველა

R06               ანო(რ)მალური სუნთქვა

R06.6           სლოკინი

R06.7           დაცემინება

R07               ტკივილები ყელის და გულმკერდის მიდამოში

R07.0           ყელის ტკივილი

R07.1           გულმკერდის ტკივილი სუნთქვისას

R07.2           ტკივილი გულის მიდამოში

R09               სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება სისხლიმიმოქცევის და სასუნთქ სისტემებს

R09.1           პლევრიტი

R09.2           სუნთქვის შეკავება

R09.3           ნახველი

R10               ტკივილები მუცლის და მენჯის მიდამოებში

R10-R19      სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისტემას და მუცლის ღრუს

R10.1           ტკივილები, რომლებიც ლოკალიზებულია მუცლის ქედა ნაწილის მიდამოში

R10.4           სხვა და დაუზუსტებელი ტკივილები მუცლის მიდამოში

R11               გულისრევა და ღებინება

R12               გულძმარვა

R13               დისფაგია

R14               მეტეორიზმი და მსგავსი მდგომარეობები

R16               ჰეპატომეგალია და სპლენომეგალია, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

R18               ასციტი

R19               სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისტემას და მუცლის ღრუს

R19.4           ნაწლავის მოქმედების დარღვევები

R19.6           პირის ღრუდან  უსიამოვნო სუნი (მყრალი სუნთქვა)

R19.8           სხვა დაზუსტებული სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისტემას და მუცლის ღრუს

R20               კანის მგრძნობელობის დარღვევა

R20-R23      სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება კანს და კანქვეშა ქსოვილს

R20.2           კანის პარესთეზიები

R21               გამონაყარი და სხვა კანის სხვა არასპეციფიური გამონაყარი

R23               კანის სხვა ცვლილებები

R23.4           კანის სტრუქტურის ცვლილება

R23.8           კანის სხვა და დაუზუსტებელი ცვლილებები

R23.8.0        კანის სიმშრალე

R23.8.1        კანის მგრძნობელობის მომატება

R25               ანორმალური უნებლიე მოძრაობები

R25-R29      სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს

R25.1           ტრემორი, დაუზუტებელი

R25.2           კრუნჩხვა და სპაზმი

R25.8           სხვა და დაუზუსტებელი ანორმალური უნებლიე მოძრაობები

R25.8.0        ჰიპერკინეზი

R26               სიარულის და მოძრაობის დარღვევა

R26.2           სიარულის გაძნელება, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

R27               კოორდინაციის სხვა დარღვევა

R27.0           ატაქსია, დაუზუსტებელი

R29               სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს

R29.0           ტეტანია

R29.8           სხვა და დაუზუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს

R30               ტკივილი, რომელიც დაკავშირებულია შარდვასთან

R30-R39      სიმპტომები და ნიშნები, რომელიც ეხება საშარდე სისტემას

R30.0           დიზურია

R30.1           შარდის ბუშტის ტენეზმები

R32               შარდის შეკავება, დაუზუსტებელი

R35               პოლიურია

R39               სხვა სიმპტომები და ნიშნების, რომლებიც დაკავშირებულია შარდის გამომყოფ სისტემასთან

R39.1           შარდვასთან დაკავშირებული სხვა სიძნელეები

R39.2           ექსტრარენალური ურემია

R39.8           სხვა და დაუზუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საშარდე სისტემას

R39.8.0        ცისტალგია

R40               სომნოლენცია, სოპორი და კომა

R40-R46      სიმპრომები და ნიშნები, რომლებიც დაკავშირებულია შემეცნებით შესაძლებობებთან, აღთქმასთან, ემოციონალური მდგომარეობასთან და ქცევასთან

R40.2           კომა დაუზუსტებელი

R41               სხვა სიმპტომები და ნიშნების, რომლებიც დაკავშირებულია შემეცნებით შესაძლებლობასთან და შეგნებასთან

R41.0           ორიენტაციის დარღვევა, დაუზუსტებელი

R41.3           სხვა სახის ამნეზიები

R41.3.0        მახსოვრობის დაქვეითება

R41.8           სხვა და დაუზუსტებელი სიმპტომები და ნიშნების, რომლებიც დაკავშირებულია შემეცნებით შესაძლებლობასთან და შეგნებასთან

R41.8.0        ინტელექტუალურ-აზრობრივი დარღვევები

R42               თავბრუსხვევა და სიმყარის დარღვევა

R44               სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ზოგად შეგრძნებებს და აღქმებს

R44.3           ჰალუცინაციები, დაუზუსტებელი

R45               სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ემოციონალურ მდგომარეობას

R45.0           ნერვოზულობა

R45.1           მოუსვენრობა (შფოთვა) და აგზნება

R45.3           დემორალიზაცია და აპათია

R45.4           გაღიზიანებადობა და გაბოროტება

R45.6           ფიზიკური აგრესიულობა

R45.7           ემოციონალური შოკის და სტრესის მდგომარეობა, დაუზუსტებელი

R46               სიმპტომები და ნიშნები, რომელიც დაკავშირებულია შესახედაობასთან და ქცევასტან

R46.4           შეფერხება და შენელებული რეაქცია

R47               მეტყველების დარღვევა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

R47-R49      სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც დაკავშირებულია მეტყველებასთან და ხმასთან

R47.0           დისფაზია და აფაზია

R47.1           დიზართრია და ანართრია

R48               დისპლექსია და სიმბოლოების ცნობის და გაგების სხვა დარღვევები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

R48.2           აპრაქსია

R50               გაურკვეველი წარმოშობის ცხელება

R50-R69      ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები

R50.0           ცხელება შემციებით

R50.9           ცხელება არამყარი

R51               თავის ტკივილი

R52               ტკივილი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

R52.0           მწვავე ტკივილი

R52.1           მუდმივი არაკუპირებადი ტკივილი

R52.2           სხვა სახის მუდმივი ტკივილი

R52.9           ტკივილი, დაუზუსტებელი

R53               შეუძლოდ ყოფნა და ადვილად დაღლილობა

R54               სიბერე

R55               გულის წასვლა (სინკოპე) და კოლაფსი

R56               კრუნჩხვები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

R56.0           კრუნჩხვები ცხელების დროს

R56.8           სხვა დაუზუსტებელი კრუნჩხვები

R57               შოკი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

R57.0           კარდიოგენული შოკი

R57.1           ჰიპოვოლემიური შოკი

R57.8           შოკის სხვა სახეები

R57.8.0        დამწვრობითი შოკი

R58               სისხლდენა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

R50-R69      ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები

R60               შეშუპება, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

R60.0           ლოკალიზებული შეშუპება

R60.9           შეშუპება, დაუზუსტებელი

R61               ჰიპერჰიდროზი

R61.0           ლოკალიზებული ჰიპერჰიდროზი

R61.9           ჰიპერჰიდროზი, დაუზუსტებელი

R62               მოსალოდნელი ნორმალური ფიზიკური განვითარების არარსებობა

R62.0           განვითარების ეტაპების შეფერხება

R63               სიმპტომები და ნიშნების, რომლებიც დაკავშირებულია საკვების და სითხის მიღებასთან

R63.0           ანორექსია

R64               კახექსია

R68               სხვა ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები

R68.8           სხვა ზოგადი დაზუსტებული სიმპტომები და ნიშნები

R68.8.0        ანთებითი სინდრომი

R70-R79      ნორმიდან გადახრა სისხლის გამოკვლევისას, დადგენილი დიაგნოზის არარსებობის პირობებში

R73               სისხლში გლუკოზის შემცველობის გაზრდა

R73.0           გლუკოზის ტოლერანტობაზე ტესტის შედეგების ნორმიდან გადახრა

R77               პლაზმის ცილების ნორმიდან გადახრის სხვა სახეები

R77.1           გლობულინის ნორმიდან გადახრა

R78               სამკურნალო საშუალებების და სხვა ნივთიერებების აღმოჩენა, რომლებიც ნირმაში არ არიან სისხლში

R78.8           სხვა დაზუსტებული ნივთიერებების აღმოჩენა, რომლებიც ნორმაში არ არიან სისხლში

R78.8.0        ბაქტერიემია

R83-R89      ნორმიდან გადახრა ორგანიზმის სხვა სითხეების, სუბსტანციების და ქსოვილების გამოკვლევისას, დადგენილი დიაგნოზის არასებობის პირობებში

R86               ნორმიდან გადახრა, გამომჟღავნებული მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან პრეპარატების გამოკვლევისას

R00-R99      კლასი XVIII სიმპტომები, ნიშნები და ნორმისგან გადახრები, რომლებიც მჟღანვდება კლინიკური და ლაბორატორიული კვლევებით და რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

S00-S09       თავის ტრავმები

S00-T98      კლასი XIX ტრავმები, მოწამვლები და გარეშე პირობების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი

S05               თვალის და თვალბუდის ტრავმები

S05.0            კონიუნქტივის ტრამვა და რქოვანას ნაჭდევი უცხო სხეულის შესახებ მოხსენიების გარეშე

S05.8            თვალის და ორბიტის სხვა ტრავმები (თვალის მთლიანობის დარღვევით)

S05.9            თვალის და ობიტის დაუზუსტებელი ნაწილის ტრავმა

S06               ქალასშიდა ტრავმა

S06.0            თავის ტვინის შერყევა

S09               თავის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები

S09.9            თავის ტრავმა, დაუზუსტებელი

S20-S29       გულმკერდის ტრავმა

S29               გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები

S29.9            გულმკერდის ტრავმა დაუზუსტებელი

S80-S89       მუხლის და წვივის ტრავმები

S85               სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

S85.9            დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

T00-T07      ტრავმები, რომლებიც მოიცავენ სხეულის რამდენიმე მიდამოს

T04               დაჩეჩქვა ? , რომლებიც მოიცავენ სხეულის რამდენიმე მიდამოს

T04.9           მრავლობითი დაჩეჩქვები, დაუზუსტებელი

T08-T14      ტანის, კიდურების ან სხეულის მიდამოების დაუზუსტებელი ნაწილების ტრავმები

T09               ხერხემლის და ტანის სხვა სახის ტრამვები დაუზუსტებელ დონეზე

T09.3           ძვლის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე

T08-T14      ტანის, კიდურების ან სხეულის მიდამოების დაუზუსტებელი ნაწილების ტრავმები

T14               ტრავმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

T14.0           სხეულის დაუზუსტებელი მიდამოს ზედაპირული ტრავმა

T14.1           სხეული დაუზუსტებელი მიდამოს ღია ჭრილობა

T14.2           მოტეხილობა სხეულის დაუზუსტებელ ნაწილში

T14.3           ამოვარდნილობა, დაჭიმვა და სხეული დაუზუსტებელი ნაწილის სახსრის კაფსულოვან-იოგოვანი აპრატის დაზიანება

T14.9           ტრამვა, დაუზუსტებელი

T20-T25      სხეულის გარეთა ზედაპირების თერმული და ქიმიური დამწვრობები, მათი დადასტურებული ლოკალიზაციით

T20-T32      თერმული და ქიმიური დამწვრობები

T26               თვალის განსაზღვრული მიდამოს და მისი დანამატი აპარატის თერმული და ქიმიური დამწვრობები

T26-T28      თვალის და შინაგანი ორგანოების თერმული და ქიმიური დამწვრობები

T26.4           თვალის და მისი დანამატი აპარატის თერმული დამწვრობა, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

T29-T32      თერმული და ქიმიური დამწვრობები, მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

T20-T32      თერმული და ქიმიური დამწვრობები

T29-T32      თერმული და ქიმიური დამწვრობები, მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

T30               თერმული და ქიმიური დამწვრობები, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

T33               ზედაპირული მოყინვა

T33-T35      მოყინვა

T36               სისტემური მოქმედების ანტიბიოტიკებით მოწამვლა

T36-T50      სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა

T36.6           რიფამიცინებით მოწამვლა

T37               სისტემური მოქმედების სხვა ანტიანთებითი და ანტიპარაზიტული საშუალებებით მოწამვლა

T37.0           სულფანილამიდებით მოწამვლა

T37.1           ანტიბაქტერიული პრეპარატებით მოწამვლა

T38               ჰორმონებით, მათი სინთეზური შემცვლელებით და ანტაგონისტებით მოწამვლა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

T38.0           გლუკოკორტიკოიდებით და მათი სინთეზური ანალოგებით მოწამვლა

T39               არაოპოიდური ანალგეტიკებით, სიცხის დამწევი და ანტირევმატული პრეპარატებით მოწამვლა

T39.0           სალიცილატებით მოწამვლა

T39.8           სხვა არანარკოტიკული ანალგეტიკებით და სიცხის დამწევი საშუალებებით მოწამვლა, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T40               ნარკოტიკებით და ფსიქოდისლეპტიკებით (ჰალუცინოგენებით) მოწამვლა

T41               ანესთეზიური საშუალებებით და თერაპიული აირებით მოწამვლა

T42               კრუნჩხვების საწინააღმდეგო, სედატიური, საძილე და პარკინსონის საწინააღმდეგო საშუალებებით მოწამვლა

T42.3           ბარბიტურატებით მოწამვლა

T42.4           ბენზოდიაზეპინებით მოწამვლა

T42.7           დაუზუსტებელი, კრუნჩხვების საწინააღმდეგო, სედატიური, საძილე და პარკინსონის საწინააღმდეგო საშუალებებით მოწამვლა

T43               ფსიქოტროპული საშუალებებით მოწამვლა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

T43.3           ანტიფსიქოზური და ნეიროლეპტიკური პრეპარატებით მოწამვლა

T43.4           ფენოთიაზინის რიგის ნეიროლეპტიკებით, ბუტიოფენონით და თიოქსანტენით მოწამვლა

T43.9           ფსიქოტროპული საშუალებებით მოწამვლა, დაუზუსტებელი

T44               უპირატესად პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი პრეპარატებით მოწამვლა

T44.3           პარასიმპატიკური (ანტიქოლინერგული და ანტიმუსკარინული) და სპაზმოლიზური სხვა საშუალებებით მოწამვლა, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T45               უპირატესად სისტემური მოქმედების პრეპარატებით და ჰემატოლოგიური აგენტებით მოწამვლა, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T45.1           სიმსივნის საწინააღმდეგო და იმუნოდეპრესიული პრეპარატებით მოწამვლა

T45.1.0        მეტოტრექსატით ინტოქსიკაცია

T45.4           რკინით და მისი შენაერთებით ინტოქსიკაცია

T45.5           ანტიკოაგულანტებით ინტოქსიკაცია

T45.6           ფიბრინოლიზზე მოქმედი პრეპარატებით მოწამვლა

T46               უპირატესად გულ-სისხძარღვთა სისტემაზე მოქმედი პრეპარატებით მოწამვლა

T46.0           საგულე გლიკოზიდებით და ანალოგიური მოქმედების პრეპარატებით მოწამვლა

T48               უპირატესად გლუვ და ჩონჩხის მუსკულატურაზე და სასუნთქ ორგანოებზე მოქმედი პრეპარატებით მოწამვლა

T48.1           მიორელაქსანტებით (ჩონჩხის კუნთების H-ქოლინორეცეპტორების ბლოკატორებით) მოწამვლა

T36-T50      სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა

T50               დიურეტიკებით, სხვა დაუზუსტებელი სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა

T50.1           მარყუჟის დიურეტიკებით მოწამვლა

T50.9           სხვა და დაუზუსტებელი სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა

T50.9.0        ალკალოიდებით მოწამვლა

T51               ალკოჰოლის ტოქსიკური ზემოქმედება

T51-T65      უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T52               ორგანული გამხსნელების ტოქსიკური ზემოქმედება

T52.1           ბენზოლის ტოქსიკური ზემოქმედება

T54               ამომმჭმელი ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T54.2           მწვავე მჟავების და მჟავასმაგვარი ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T55               საპნის და დეტერგენტების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56               მეტალების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.0           ტყვიის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.1           ვერცხლიწყლის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.2           ქრომის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.3           კადმიუმის და მისი შენაერთრების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.4           სპილენძის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.5           თუთიის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T56.8           სხვა მეტალების ტოქსიკური ზემოქმედება

T57               სხვა არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T57.0           დარიშხანის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T57.1           ფოსფორის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ზემოქმედება

T57.8           სხვა დაზუსტებული არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T58               ნახშირბადის ზეჟანგის ტოქსიკური ზემოქმედება

T59               სხვა აირების, კვამლის და ორთქლის ტოქსიკური ზემოქმედება

T59.2           ფორმალდეჰიდის ტოქსიკური ზემოქმედება

T59.6           გოგირწყალბადის ტოქსიკური ზემოქმედება

T51-T65      უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T60               პესტიციდების ტოქსიკური ზემოქმედება

T60.0           ფოსფორორგანული და კარბამატური ინსექტიციდების ტოქსიკური ზემოქმედება

T62               საკვებ პროდუქტებში შემავალი სხვა მომწამვლელი ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T65               სხვა და დაუზუსტებელი ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T65.0           ციანიდების ტოქსიკური ზემოქმედება

T65.1           სტრიქნინის და მისი მარილების ტოქსიკური ზემოქმედება

T65.2           თამბაქოს და ნიკოტინის ტოქსიკური ზემოქმედება

T65.5           ნიტროგლიცერინის, სხვა აზოტოვანი მჟავების და რთული ეთერების ტოქსიკური ზემოქმედება

T65.6           საღებავების და შესაღები ნივთიერებები ტოქსიკური ზემოქმედება, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიიან სხვა რუბრიკებში,

T65.8           სხვა დაზუსტებეული ნივთიერებების ტოქსიკური ზემოქმედება

T65.8.0        რადიონუკლიდებით ინტოქსიკაცია

T65.9           დაუზუსტებელი ნივთიერების ტოქსიკური ზემოქმედება

T66               გამოსხივების დაუზუსტებელი ეფექტები

T66-T78      გარემო პირობების ზემოქმედების სხვა და დაუზუსტებელი მიზეზები

T66-T78      გარემო პირობების ზემოქმედების სხვა და დაუზუსტებელი მიზეზები

T70               ატმოსფერული და წყლის წნევის ზეგავლენა

T70.0           ყურის ბაროტრამვა

T70.2           მაღალი სიმაღლის სხვა დაუზუსტებელი გავლენა

T73               სხვა არასასურველი ზემოქმედებების გამოცლინებები (დეპრივაციები)

T75               სხვა გარემო პირობების ზეგავლენა

T75.3           რწევა სიარულის დროს

T75.8           გარემო პირობების ზემოქმედების სხვა დაზუსტებული მიზეზები

T78               არასასურველი ეფქტები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T78.1           საკვებზე პათოლოგიური რეაქციების სხვა გამოვლენებები

T78.2           ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

T78.3           ანგიონევროზული შეშუპება

T78.4           ალერგია, დაუზუსტებელი

T78.9           დაუზუსტებელი არასასურველი რეაქცია

T79               ტრავმების ზოგიერთი ადრეული გართულებები

T79               ტრავმების ზოგიერთი ადრეული გართულებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T79.1           ცხიმოვანი ემბოლია (ტრავმული)

T79.3           პოსტტრავმული, ჭრილობით მიმდინარე ინფექცია, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

T79.4           ტრავმული შოკი

T79.5           ტრავმული ანურია

T79.6           კუნთების ტრავმული იშემია

T80               გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ინფუზიასთან, ტრანფუზიასთან და სხვა სამედიცინო ინექციებთან

T80-T88      ქირურგიული და თერაპირული ჩარევის გართულებები,  რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T80.5           ანაფილაქსიური შოკი, დაკავშირებული შრატის შეყვანასთან

T80.6           სხვა შრატისმიერი რეაქციები

T80.8           სხვა გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ინფუზიასთან, ტრანფუზიასთან და სხვა სამედიცინო ინექციებთან

T81               პროცედურების გართულებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T81.0           სისხლდენა და ჰემატომა, რომელიც ართულებს პროცედურას და რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T81.1           შოკი პროცედურის დროს ან მის შემდეგ, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

T81.4           ინფექცია, დაკავშირებული პროცედურასთან რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

T82               გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია გულ-სისხლძარღვთა პროტეზულ მიოწყობილობებთან იმპლანტატებთან და ტრანსპლანტატებთან

T82.9           გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია გულ-სისხლძარღვთა პროტეზთან, იმპლანტათთან და ტრანსპლანტათთან, დაუზუსტებელი

T84               გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია შიდა ორთოპედიულ პროტეზულ მოწყობილობებთან, იმპლანტატებტან, ტრანსპლანტატებთან

T86               გადანერგილი ორგანოების და ქსოვილების კვდომა და მოცილება

T86.0           ძვლის ტვინის ტრანსლანტატის მოცილება

T86.1           თირკმლის ტრანსპლანტატის კვდომა და მოცილება

T86.2           გულის ტრანსპანტატის კვდომა და მოცილება

T86.3           გულ-ფილტვის ტრანსპლანტატის კვდომა და მოცილება

T86.4           ღვიძლის ტრანსპლანტატის კვდომა და მოცილება

T86.8           სხვა გადანერგილი ორგანოების და ქსოვილების კვდომა და მოცილება

T86.9           გადანერგილი ორგანოს და ქსოვილის კვდომა და მოცილება, დაუზუსტებელი

T88               ქირურგიული და თერაპირული ჩარევის სხვა გართულებები,  რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T88.0           ინფექცია, რომელიც დაკავშირებული იმუნიზაციასთან

T88.1           სხვა გართულებები, რომლებიც დაკავშირებული იმუნიზაციასთან და რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

T88.7           სამკურნალო საშუალებებზე და მედიკამენტებზე პათოლოგიური რეაქციები, დაუზუსტებელი

T88.9           ქირურგიული და თერაპირული ჩარევის გართულებები, დაუზუსტებელი

S00-T98      კლასი XIX ტრამვები, მოწამვლები და გარეშე პირობების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი

T90               თავის ტრავმის შედეგი

T90-T98      ტრავმების, მოწამვლების და გარეშე მიზეზების ზემოქმედების შედეგი

T90.4           თვალის, თვალბუდისახლო მიდამოს ტრავმის შედეგი

T90.5           ქალასშიდა ტრავმის შედეგი

T90.9           თავის დაუზუსტებელი ტრავმის შედეგი

T94               დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, აგრეთვე იმ ტრავმების შედეგი, რომლებიც მოიცავენ სხეული რამოდენიმე მიდამოს

T94.1           დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ტრავმების შედეგი

V01-Y98     კლასი XX ავადობის და სიკვდილიანობის გარეგანი მიზეზები

W00-X59    ტრავმების სხვა გარეგანი მიზეზები უბედური შემთხვევების დროს