შენგელია ნუგზარი

surati1 შენგელია ნუგზარი – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი.
დაამთავრა შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მებაღეობა, მევენახეობისა და მეღვინეობის ფაკულტეტი. სპეციალობით მეხილეობა, მევენახეობა და მებოსტნეობა. კვალიფიკაცია: სწავლული აგრონომი.
მუშაობდა საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტში. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მეხილეობის დარგის, კაკლისა და თხილის სანერგეების რეაბილიტაციის პროექტებში. მსოფლიო ბანკის და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტებში. სტაჟირებები გავლილი აქვს ბულგარეთში, უნგრეთში, იტალიაში, ისრაელში, თურქეთში.
გამოქვეყნებული აქვს 100 – ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, პატენტები და გამოგონებები.