მკურნალობა უცხოეთში


ლავრენტი ბიგვავა,     ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.

Comments are closed.

vaka