ბიგვავა ლავრენტი

ლავრენტი ბიგვავა,     ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.