გოლიაძე ვახტანგი

ვახტანგ გოლიაძე,    სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი,  მცენარეთა სელექციის, ბიოქიმიისა და სელექციის ლაბორატორიის გამგე, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.