მკურნალობა უცხოეთში


ვახტანგ გოლიაძე,    სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი,  მცენარეთა სელექციის, ბიოქიმიისა და სელექციის ლაბორატორიის გამგე, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

Comments are closed.

vaka