ჯაყელი ესე

ესე ჯაყელი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს მდივანი.

სკაიპი:   sosotv