რევიშვილი თემური

თემურ რევიშვილი,  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.