პრეპარატების საძიებელი კლინიკურ–ფარმაცევტული ჯგუფების მიხედვით

პრეპარატების საძიებელი კლინიკურ–ფარმაცევტული ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური ჯგუფები

__________________________________________________