ფარმაცია

სამკურნალო საშუალებები

სამკურნალო საშუალებები
სამკურნალწამლო ფორმები
სამკურნალწამლო საშუალების დამხმარე ნივთიერებები
სამკურნალო საშუალებების შენახვა
მადეზოდორირებელი საშუალებები

სამკურნალო საშუალებების აღწერა და კლასიფიკაცია

სამკურნალო საშუალებების კლასიფიკაციის პრინციპები
ფარმაცევტული მაჩვენებელი
სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები
სამკურნალწამლო საშუალებების უსაფრთხოება, ფარმაკოზედამხედველობის სისტემა და ფარმაკოლოგიური ინფორმაციის დინამიურობა.
სამკურნალო პრეპარატები და მტკიცებულებითი მედიცინა
ძირითადი სამკურნალო საშუალებების კონცეფცია

ფარმაცევტული ინფრასტუქტურა

ბრენდები და ჯენერიკები, პრეპარატთა სახელდება
ფარმაცევტული ინფრაქტრუქტურა და კონკურენცია ფარმაცევტულ ბაზარზე

ფარმაცევტული მომსახურებები და სპეციალიზაციები

ფარმაცევტი-სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია. სპეციალიზაციები
პირველი მაგიდის ფარმაცევტი
კლინიკური ფარმაცევტი
ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა


Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..