სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ც)

მთავარი გვერდი

 1. ცაცხვი მსხვილფოთოლა Tilia platyphyllos Scop.
 2. ცაცხვი წვრილფოთოლა Tilia cordata Mill.
 3. ცაცხვი კავკასიური Tilia Caucasica rupr.
 4. ცერცვეკალა Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv
 5. ციმიციფუგა დაურიცა Cimicifuga dahurica
 6. ცინხონა ლეჯერის Cinchona Ledgeriana Moens ex Trimen
 7. ცინხონა სააფთიაქო Cinchona offoconalis L.
 8. ცირცელი Sorbus aucuparia L.
 9. ცისკარა Levisticum officinale Koch
 10. ცისტოსეირა ბარბატა Cystoseira barbata
 11. ცოცხანა სამკურნალო Verbena officinalis
 12. ცოცხმაგარა Lythrum salicaria
 13. ცრუ ქაფურის ხე Cinnamomum glanduliferum Meisn.
 14. ცხენისკბილა თეთრი Leucojum aestivum L.
 15. ცხენისკუდა Erigeron canadensis
 16. ცხენისწაბლი Aesculus hippocastanum L.

__________________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook