სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ძ)

მთავარი გვერდი

 1. ძაღლის ენა Cynoglossum officinale
 2. ძაღლის სატაცური Tamus communis L.
 3. ძაღლყურძენა დანაწევრებული Solanum laciniatum Ait.
 4. ძაღლყურძენა ჩიტის Solanum aviculare Forst.
 5. ძახველი Viburnum opulus L.
 6. ძეძვი ჩვეულებრივი Paliurus spina-christi
 7. ძირთეთრა Pastinaca sativa L.
 8. ძირმწარა Aristolochia Allematitis L.
 9. ძირტკბილა Glycyrrhiza
 10. ძიძას ბალახი Cnicus benedictus
 11. ძიძო დაკბილული Melilotus dentatus Pers.
 12. ძიძო თეთრი Melilotus albus Medik.
 13. ძიძო მაღალი Melilotus altissimum Thuill
 14. ძიძო სამკურნალო Melilotus officinalis L.
 15. ძმერხლი Ruscus hypophyllum L.

_______________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook