სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (წ)

მთავარი გვერდი

 1. წაბლი Castanea sativa Mill.
 2. წალიკა Polygonum hydropiper L.
 3. წიფელი ტყის Fagus sylvatica
 4. წიფელი Fagus orientalis L.
 5. წიწაკა გრძელი Capsicum longum D. C.
 6. წიწაკა ერთწლიანი Capsicum annuum L
 7. წიწაკა კოლუმბიური Capsicum frutescens L.,
 8. წიწიბურა Fagopyrum esculentum
 9. წიწინაური დიდი Polygala major
 10. წიწინაური მწარე Polygala amarella
 11. წიწინაური ციმბირის Polygala sibirica L.
 12. წიწინაური წვრილფოთოლა Polygala tenuifolia Willd.
 13. წიწმატი წყლის Nastirtium officinale (L.) R. Br.
 14. წიწმატი Lepidium sativum L.
 15. წიწმატურა Capsella bursa pastoris (L.) Medic.
 16. წნორი Salix alba L.
 17. წყავი სააფთიაქო Laurocerasus officinalis
 18. წყალნაწყენი წვრილფოთოლა Chamerion angustifolium

__________________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook