სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ხ)

მთავარი გვერდი

 1. ხავერდა სწორმდგომი Tagetes erectus
 2. ხავერდა Tagetes patula
 3. ხავსი ირლანდიური Chondrus crispus
 4. ხავსი ისლანდიური Cetraria islandica
 5. ხავსი კორსიკული Alsidium helminthocorton
 6. ხავსი მუხის Evernia prunastri
 7. ხარისვარდა Salvia sclarea L.
 8. ხარისშუბლა ბრტყელფოთოლა Senecio platyphylloides Somm. et L.
 9. ხარისშუბლა რომბისებრფოთოლა Senecio rombifolia (Willd.) Sch. Bip.
 10. ხარისჩლიქა, აზარუმი Asarum ibericum stev.
 11. ხარისძირა აფხაზური Helleborus abchasicus A. Br.
 12. ხარისძირა კავკასიური Helleborus Caucasicus A. Br.
 13. ხარისძირა სურნელოვანი Helleborus odorus
 14. ხარისძირა ძოწისფერი Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.
 15. ხარნუყა ბეწვიანი Hieracium pilosella
 16. ხახვთესლა Lysimachia verticillata pall.
 17. ხახვი Allium cepa L.
 18. ხბოშუბლა აღმოსავლური Galegaorientalis Lam.,
 19. ხბოშუბლა Galega officinalis L.
 20. ხებალახა Solanum dulcamara L.
 21. ხემაგარა Firmiana simplex
 22. ხემარწყვა Arbutus unedo
 23. ხეშავი Rhamnus cathartica L.
 24. ხეჭრელი იმერული Rhamnus imeretina Coene
 25. ხეჭრელი Frangula alnus
 26. ხვართქლა Convolvulus arvensis
 27. ხომეჭი Althaea armeniaca Ten.
 28. ხორბალი რბილი Triticum vulgare L.
 29. ხოროსანი Artemisia cina Berg. ex Poljak.
 30. ხურმა Diospyros Lotus L.
 31. ხურტკმელი Grossularia reclinata (L.) Mill.

________________________________________

 

Share this...Share on Facebook
Facebook