სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (უ)

მთავარი გვერდი

  1. უკვდავა Helichrysum arenarium (L.) Moench.
  2. ულბო Trigonella foenum – graecum
  3. უნაბი Ziziphus Jujuba Mill.
  4. უნგერნია ვიქტორის Ungernia victoris Wed ex Artjushenko
  5. უნგერნია სევერცოვის Ungernia Sewertzowii (Regel) B. Fe
  6. ურთხელი, უთხოვარი Taxus baccata L.
  7. უსუპის ყვავილი Hyssopus officinalis L.
  8. უცუნა ლამაზი Colchicum speciosum Stev.
  9. უჯანგარი Artemisia annua L.

________________________

 

Share this...Share on Facebook
Facebook