სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ფ)

მთავარი გვერდი

 1. ფარსმანდუკი ათასფოთოლა Achilea millefolium
 2. ფერისცვალა Daucus carota
 3. ფეხფოთოლა Podophyllum peltatum L.
 4. ფითრი Viscum album L.
 5. ფისტა Pistacia vera L.
 6. ფიჭვი ბიჭვინთის Pinus pithiusa Stev.
 7. ფიჭვი ევროპული Pinus silvestris L.
 8. ფიჭვი ელდარის Pinus eldarica Medw.
 9. ფიჭვი კავკასიური Pinus sosnonskyi Nakai
 10. ფოლიო მოყვითალო Scabiosa ochroleuca
 11. ფოლორცის ბალახი Marrubium vulgare
 12. ფორთოხალი Citrus sinensis
 13. ფუკუსი ბუშტუკოვანი Fucus vesiculosus
 14. ფუნთუშა მწვანე Sedum acre L.
 15. ფურისულა Primula
 16. ფუტკარა დიდყვავილა Digitalis grandiflora Mill
 17. ფუტკარა ჟანგარა Digitalis ferruginea L.
 18. ფუტკარა ძოწი Digitalis purpurea L.
 19. ფუტკარა წამწამა Digitalis ciliata Trautv.
 20. ფუტკარა ხაოიანი Digitalis lanata Ehrh.
 21. ფშატი Elaeagnus angustifolia L.

____________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook