სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ჩ)

მთავარი გვერდი

  1. ჩაგირი Bergenia crassifolia
  2. ჩადუნა მთის Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
  3. ჩაი თირკმლის მტვრიანიანი Orthosiphon stamineus Benth.
  4. ჩაი მაკედონიის Sideritis scardica
  5. ჩაის ბუჩქი ჩინური Thea sinensis L. (= Camellia sinensis (L.) O. Ktze
  6. ჩაწყობილა-ბაია გაზაფხულის Ficaria verna
  7. ჩვეულებრივი მარმუჭა Alchemilla vulgaris

______________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook