სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ს)

მთავარი გვერდი

 1. სათოვლია შემოდგომის Colchicum umbrosum Stev.
 2. სათოვლია ჩრდილის Colchicum autumnale L.
 3. საკმლის ხე Pistacia mutica
 4. საკპინაჭი Ferula assafoetida L.
 5. სალათა Lactuca sativa
 6. სალბი ეთიოპიის Salvia aethiopis L.
 7. სალბი სამკურნალო Salvia officinalis L.
 8. სამატლე Thalictrum foetidum L.
 9. სამკურნალო ტუხტი Althaea officinalis L
 10. სამყურა წითელი Trifolium pratense
 11. სამყურა წყლის Menyanthes trifoliata L.
 12. სამწვანე Artemisia campestris
 13. სამწვანე Artemisia scoparia Wald. et Kit.
 14. სანთელა მუხნარის Melampyrum nemorosum
 15. საპონა Saponaria officinalis
 16. საპონელა Anagallis arvensis
 17. საროთამნუს სკოპარიუსი Sarothamnus scoparius
 18. სატაცური ბაღის Asparagus officinalis
 19. სეკურინეგა Securinega suffruticosa (Pell.) Rehd.
 20. სელი საფაღარათო Linium catharticum L.
 21. სელი ჩვეულებრივი Linum usitatissimum L.
 22. სელიჭა Linaria vulgaris Mill.
 23. სენეგა Polygala senega
 24. სვია Humulus lupus L.
 25. სვინტრი Polygonatum officinale
 26. სიმინდი Zea mays L.
 27. სინამაქი ალექსანდრიის Senna alexandria Mill.(= Cassia senna L.=Cassia acutifolia Del. = Cassia angustifolia Vahl.)
 28. სკოპოლია კავკასიური Scopolia caucasica Kolesn. (S. carniolica Jacq.)
 29. სოფორა იაპონური Sophora Japonica L.
 30. სოფორა სქელნაყოფა Sophora pachicarpa C. A. Mey.
 31. სოჭი ევროპული Abies alba
 32. სოჭი ნორდმანის Abies nordmanniana (Stev.) Spach,
 33. სოჭი ციმბირული Abies sibirica Ledeb.
 34. სტაფილო Daucus sativus (Hoffm) Roehl.
 35. სტეფანია ოთხმტვრიანიანი Stephania tetranda S.
 36. სტეფანია შიშველი Stephania glabra (Roxb) Miers (= Stephania rotunda Lour)
 37. სტრიქნოსი Strychnos nux-vomica L.
 38. სტროფანთუსი ბანჯგვლიანი Strophanthus hispidus DC
 39. სტროფანთუსი ლამაზი Strophanthus gratus Franch
 40. სტროფანთუსი შხამიანი Strophanthus kombe Oliver
 41. სურო ჩვეულებრივი Hedera helix
 42. სურო კავკასიური Hedera caucasigena pojark. (H. helix auct. non L.)

____________________________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook