სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ღ)

მთავარი გვერდი

 1. ღანძილი მთის Allium victorialis L.
 2. ღვედკეცი Periploca graeca L.
 3. ღვია კაზაკური Juniperus sabina L.
 4. ღვია ჩვეულებრივი Juniperus communis L.
 5. ღიღილო ლურჯი Centaurea cyanus L.
 6. ღიღილო Centaurea depressa M. B.
 7. ღოლო მთის Rumex alpinus L.
 8. ღოლო ჩვეულებრივი Rumex confertus Willd.
 9. ღოლო ცხენის Rumex confertus Willd.
 10. ღოლო წყლის Rumex aquaticus L.
 11. ღოლო ხუჭუჭა Rumex crispus L.
 12. ღოლო-მხალი Rumex patientia
 13. ღოლოშმაგა Rumex conglomeratus Mur.
 14. ღორის ბირკა Xanthium strumarium

___________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook