სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (კ)

მთავარი გვერდი

 1. კათარანთუსი ვარდისფერი Catharanthus roseus G. Don. (Syn. Vinca Rosea L.)
 2. კაკალი Iuglans regia L.
 3. კაკბისსაკენკელა Lithospermum officinale
 4. კალანქოე ფრთისებრი Kalanchoe pinnata (Lam) Pers.
 5. კამა დიდი Foeniculum vulgare Mill.
 6. კამა ინდური Anethum sowa Rox P.
 7. კამა სურნელოვანი Anethum graveolens L.
 8. კანაფი ჩვეულებრივი Cannabis sativa
 9. კაპარი Capparis spinosa L.
 10. კარტოფილი Solanum tuberosum L.
 11. კატაბარდა Clematis vitalba
 12. კატაპიტნა Nepeta cataria
 13. კედლისპირა სამკურნალო Parientaria officinalis
 14. კეთილშობილი დაფნა Laurus Nobilis L.
 15. კვიდო ჩვეულებრივი Ligustrum vulgare
 16. კვიპაროზი ჰორიზონტალური Cupressus sempervirens
 17. კვლიავი Carum carvi
 18. კვრინჩხი Prunus spinosa L.
 19. კიტრანა Ecballiuin elaterium
 20. კიტრისუნა Barago officinalis L.
 21. კლდის დუმა კავკასიური Sedum caucasicum (Grossh.)
 22. კლდის დუმა Sedum maximum (L.) Suter.
 23. კლდისვაშლა Sempervivum blandum
 24. კნაუტია არვენსისი Knautia arvensis
 25. კოთხუჯი Acorus calamus L
 26. კოკა Erythroxylon Coca Lam.
 27. კოლას ხე Cola vera K. Schum
 28. კოლხური ჯონჯოლი Staphylea colchca stev.
 29. კომბოსტო სავოიის Brassica oleracea
 30. კომში Cydonia oblonga
 31. კორდისკბილა სწორმდგომი Euphrasia stricta
 32. კოწახური ქართული Berberis iberica Stev. et Fisch.
 33. კოწახური ჩვეულებრივი Berberis vulgaris L
 34. კოჭა Zingiber officinale Rosc.
 35. კრაზანა დასვრეტილი Hypericum perforatum L.
 36. კრაზანა ლაქებიანი Hypericum maculatum Crantz.
 37. კულმუხო Inula helenium L.
 38. კუნელი ეკლიანი Crataegus Oxyacantha Sensu. Pojark.
 39. კუნელი შავი Crataegus pentagina Waldst. et Kit
 40. კუნელი წითელი Crataegus monogina Jacq.
 41. კუნელი Crataegus sanguinea pale.
 42. კურდღლისცოცხა სამღებრო Genista tinctoria
 43. კუროსთავი Tribulus terrestris L.
 44. კუტი ბალახი Teucrium polium

______________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook