ბაღათურია ნუგზარი

სახელი: ნუგზარი
 გვარი: ბაღათურია
 დაბადების ადგილი და თარიღი: აფხაზეთი, ქ. გუდაუთა, 1945წ, 22  აგვისტო.
 ოჯახური მდგომარეობა: ცოლ-შვილიანი;
 მისამართი: ქ. თბილისი, ვაკის რ-ნი, რაზმაძის ქ. #57, ბ-7.
 ტელეფონი: 832–22-66-46 (ბინა); 899-43-15-14 (მობ); 61-05-98; 61-83-02 (სამს).
Fax: 61-36-43
E-mail: Nugzar Bagaturia@mail.ruGFS_company@yahoo.com

განათლება:
– სკოლის დასახელება და სწავლის წლები: ქ. გუდაუთის I საშუალო სკოლა, 1952-1963წწ

– ინსტიტუტის და ფაკულტეტის დასახელება და სწავლების წლები:
      საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი; 1963-1971წწ.
 – სპეციალობა: დაკონსერვების ტექნოლოგია

 სამეცნირო მოღვაწეობა: 1971 დან 2009 წლის ჩათვლით ეწევა სა-მეცნიერო მოღვაწეობას საქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტში
 – სამეცნიერო ხარისხების მინიჭების წლები:

– 1979 _ ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
– 1989 _ წელს მიენიჭა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო წოდება;
– 1989 წელს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი;
– 1991 წელს აირჩიეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ_კორად;
– 1992 წელს აირჩიეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად.

      სამეცნიერო შრომები (სტატიები, საავტოროები, მონოგრაფიები), და სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობა (გრანტები, პროექტები):
 
– 266 სტატია, 4 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო უმაღლესი სას-წავლებლის სტუდენტებისათვის, 28 საავტორო, 1 გრანტი, გაეროს განვითარების პროგრამის (ИНДР) პროფესიულ-საკვალიფიკაციო სტანდარტის პროექტის შემუშავებაში ექსპერტად მონაწილეობა (ალ-კოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელებისა და საკონსერვო მრეწვე-ლობის მებოსტნეობის დარგში).

სამუშაო გამოცდილება (მუშაობის კალენდარული წლები და თანამდებობები):

– 1971-1979წწ – კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში – ინჟინერი;
– 1979-1981წწ – ამავე ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ-მუშაკი;
– 1981-1983წწ – ამავე ინსტიტუტში სექტორის გამგე;
– 1983-1988წწ – ამავე ინსტიტუტში განყოფილების გამგე;
– 1988-1991წწ – ამავე ინსტიტუტის ბაზაზე შექმნილი სასმეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება “კვებარომატკომპლექსი” – ს გენერალური დირექ-ტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში და შეთავსებით განყოფილების მთავარი მეცნიერ-მუშაკი;
– 1991-1995წწ – ინსტიტუტის ბაზაზე შექმნილი სამეცნიერო-საწარ-მოო გაერთიანება “კვებარომატკომპლექსი”-ს გენერალური დირექტორი და გაერთიანების სათავო ორგანიზაციის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი;
– 1995-2006წწ – საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი;
2006-2009წწ – კვების მრეწველობის ისნტიტუტის დირექტორი.
 – მუშაობის საერთო სტაჟი: – 38 წელი

– ჯილდოები სამთავრობო და შრომითი დამსახურებისათვის:
– ღირსების ორდენი.
 საზღვარგარეთ მიღებული სამუშაო და სამეცნიერო გამოცდილება:
 – 1996-1998წწ მიწვევით მუშაობდა მეცნიერ-კონსულტანტად (ჰოლანდია, ბელგია, ბულგარეთი, საფრანგეთი, იტალია) კვების მრეწველობის სხვადასხვა პროდუქტების თანამედროვე რაციონალური ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით.
უცხო ენების ცოდნა: – რუსული სრულყოფილად, ინგლისური – საშუალოდ.
კომპიუტერის ცოდნა: MS Office programs