ბეგიაშვილი ნანა

სახელი: ნანა
გვარი: ბეგიაშვილი
დაბადების ადგილი და თარიღი: ქ. თბილისი, 1941წ 5 სექტემბერი
ოჯახური მდგომარეობა: გაუთხოვარი;

 მისამართი: ქ. თბილისი, ვაკის რ-ნი, მოსაშვილის ქ. #2, ბ-13.
 ტელეფონი: 832–23-35-68 (ბინა); 899-56-30-27 (მობ); 61-73-02 (სამს);
Fax: 61-36-43
E-mail: Nana-begi@mail.ru

განათლება:
 – სკოლის დასახელება და სწავლის წლები: ქ. თბილისის მე-3 საშუალო სკოლა, 1948-1958წწ
 – ინსტიტუტის და ფაკულტეტის დასახელება და სწავლების წლები: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი 1959-1965წწ.
 – სპეციალობა: მეღვინეობა და ხილ-ბოსტნეულის დაკონსერვების ტექნოლოგია, ინჟინერ-ტექნოლოგის კვალიფიკაციით  სამეცნირო მოღვაწეობა: 1970 დან 2009 წლის ჩათვლით ეწევა სა-მეცნიერო მოღვაწეობას საქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტში
 
– სამეცნიერო ხარისხების მინიჭების წლები:

– 1988 წელს ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი;
– 1992 წელს უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო წოდება;
– 2006 წელს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი.

– სამეცნიერო შრომები (სტატიები, საავტოროები, მონოგრაფიები), და სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობა (გრანტები, პროექტები):

 – 105 სტატია, გაეროს განვითარების პროგრამის (ИНДР) პროფე-სიულ-საკვალიფიკაციო სტანდარტის პროექტის შემუშავებაში ექსპე-რტად მონაწილეობა (ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელებისა და საკონსერვო მრეწველობის მებოსტნეობის დარგში).
 სამუშაო გამოცდილება (მუშაობის კალენდარული წლები და თანამდებობები):

 – 1965-1970წწ _ მცხეთის ღვინის ქარხნის ლაბორანტ-მიკრობიოლოგი;
 – 1970-1972წწ _ საქ. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი;
 – 1972-1984წწ _ ამავე ინსტიტუტში უმცროსი მეცნიერ მუშაკი;
      – 1984–1989წწ _ ამავე ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ მუშაკი;
      – 1989-1991წწ _ ამავე ინსტიტუტში წამყვანი მეცნიერ მუშაკი;
      – 1991-2005წწ _ ამავე ინსტიტუტში სწავლული მდივანი და შეთავსებით ლაბორატორიის გამგე;
      – 2005-2008წწ _ ამავე ინსტიტუტში ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში და შეთავსებით მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
      – 2008-2009წწ _ ამავე ინსტიტუტში ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს
                     თავმჯდომარე და შეთავსებით მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 
 – მუშაობის საერთო სტაჟი: – 38 წელი

 საზღვარგარეთ მიღებული სამუშაო და სამეცნიერო გამოცდილება:

 – 1996-1998წწ მიწვევით მუშაობდა მეცნიერ-კონსულტანტად (ჰოლანდია, ბელგია) კვების მრეწველობის სხვადასხვა პროდუქტების თანამედ-როვე რაციონალური ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით.

უცხო ენების ცოდნა: – რუსული სრულყოფილად, ინგლისური  –  საშუალოდ,

კომპიუტერის ცოდნა: MS Office programs