აბაზანა

აბაზანა – 1. ჭურჭელი ჰიგიენური და სამკურნალო პროცედურებისათვის; 2. წყლით, ტალახით, ჰაერით მკურნალობისა და გაჯანსაღების პროცესი. 3. (ტექ) – სხვადასხვა დანიშნულების აპარატი ან ჭურჭელი, რომელშიც ხსნარები და ნადნობები თავსდება. ძირითადი ტიპებია: სახურებელი და გალვანური.