აბდომინოსკოპია

აბდომინოსკოპია – (აბდომინო – + ბერძ. skopeo დათვალიერება) მუცლის ღრუს შიგთავსის აბდომინოსკოპით დათვალიერების მეთოდი (ს.ა. აბაშიძე, ლ.ა. აბაშიძე რუსულ – ლათინურ – ქართული სამედიცინო განმარტებითი ლექსიკონი)