აბსტინენცია სქესობრივი ტოტალური

აბსტინენცია სქესობრივი ტოტალური – სქესობრივი აბსტინენცია, რომლის დროსაც ორგაზმი არ დგება არანაირ ვითარებაში.

Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish