აბსცესი თავის ტვინის

აბსცესი თავის ტვინის – (abscessus cerebri) აბსცესი, რომელიც ფორმირდება თავის ტვინის ქსოვილებში, სხვა კერებიდან ჩირქოვანი ინფექციის გამომწვევის მოხვედრის შედეგად ან ქალა – ტვინის ტრავმის დროს.