აგ

აგავა
აგალაქტია
აგამაგლობულინემია ლიმფოპენიური
აგამაგლობუნილემია
აგამოსპერმია
აგანგლიოზი
აგაპე
აგარ – აგარი
აგევზია
აგენეზია
აგენტი
აგზნება
აგზნებადობა
აგირია
აგლიკოგენოზი
აგლოსია
აგლუტინაცია
აგლუტინინები
აგლუტინოგენები
აგნათია
აგნოზია
აგნოზია აპერცეპტული
აგნოზია ასოციაციური
აგნოზია სივრცითი
აგნოზია ტაქტილური
აგონადიზმი
აგონია
აგონისტი
აგორაფობია
აგრავაცია
აგრავაცია აქტიური
აგრავაცია პათოლოგიური
აგრავაცია პასიური
აგრავაცია ქვეცნობიერი
აგრანულოციტები
აგრანულოციტოზი
აგრანულოციტოზი ალერგიული
აგრანულოციტოზი იმუნური
აგრანულოციტოზი მედიკამენტოზური
აგრანულოციტოზი მიელოტოქსიკური
აგრანულოციტოზი სიმპტომური
აგრანულოციტოზი სხივური
აგრაფია
აგრეგატი
აგრეგაცია
აგრესია
აგრესინები
აგრესიული გარემო
აგრობიოცენოზი
აგროტექნიკა
აგროქიმიური ანალიზი

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..