ან

ანა
ანაბიოზი
ანაბოლიზმი
ანაბოლიზმი უჯრედის
ანაერობები
ანაერობიოზი
ანალბუმინემია
ანალგეზია
ანალგეტიკური ნეფროპათია
ანალგია
ანალგია თანდაყოლილი უნივერსალური
ანალგია ტაბესური
ანალიზატორი
ანალიზი
ანალიზი ანტიგენური
ანალიზი გენეტიკური
ანალიზი გენომური
ანალიზის ერთეული
ანალოგურ – ციფრული გარდამქმნელი
ანალური ნახეთქი
ანალური ხვრელი
ანამნეზი
ანანკასტი
ანაპლაზია ბიოლოგიური
ანაპლაზია ბიოქიმიური
ანაპლაზია მორფოლოგიური
ანაპლაზია უჯრედის
ანართრია
ანასარკა
ანასტომოზი
ანასტომოზიტი
ანასტროფე
ანასტრული მიტოზი
ანატომია
ანაფაზა
ანაფილატოქსინი
ანაფილაქსია
ანაფილაქსიური შოკი
ანაფილაქტოგენი
ანაფილოქტოიდური რეაქცია
ანაფორია
ანაქორეზი
ანგედონია
ანგელესკუს სიმპტომი
ანგი
ანგიალგია
ანგიიტი
ანგიიტი ალერგიული დისემინირებული
ანგიიტი ზემგრძნობელობითი
ანგინა
ანგინოზური სტატუსი
ანგინოზური ტკივილი
ანგიო
ანგიობლასტი, ჰემანგიობლასტი
ანგიოგრაფია
ანგიოდერმა
ანგიოენდოთელიომა
ანგიოკარდიოგრაფია
ანგიოკერატომა
ანგიოლეიომიომა
ანგიოლიზი
ანგიოლითი
ანგიოლიპომა
ანგიოლიპომატოზი
ანგიოლოგია
ანგიოლუპოიდი
ანგიომალაცია
ანგიომატოზი
ანგიომატოზი ბადურის
ანგიომატოზი კორტიკო – მენინგეალური დიფუზური
ანგიომატოზი მილიარული
ანგიომატოზი ცერებრულ – რეტინული
ანგიომები
ანგიონევროზი
ანგიონევროზული შეშუპება
ანგიოპლასტიკა
ანგიორეტიკულომა
ანგიორექსისი
ანგიოსარკომა
ანგიოსკოპია
ანგიოსპაზმი
ანგიოსტრონგილიდოზი
ანგიოტენზინი
ანგიოტენზინოგენი
ანგიოტროფონევროზები
ანგიოფიბრომა
ანგიოჰემოფილია
ანგლიომა
ანგსტრემი
ანდერრაიტერი
ანდერრაიტინგი
ანდერსენის სინდრომი
ანდრენ – ბიერსინგ – უილიამსის სინდრომი
ანდროგენები
ანდროგენეზი
ანდროგინია
ანდროლოგია
ანდროსტერომა
ანდროსფიზია
ანდროფილია
ანდროფობია
ანევრიზმა
ანევრიზმა ცრუ
ანევრიზმული ცისტა
ანემია
ანემია აგასტრული
ანემია ალიმენტური
ანემია ანენტერული
ანემია ანკილოსტომური
ანემია დიზერითროპოეზური
ანემია დღენაკლთა
ანემია თირკმლისმიერი
ანემია მაკროციტული
ანემია მედიკამენტოზური
ანემია მენისკოციტური
ანემია მიელოტოქსიკური
ანემია ნამგალისებრუჯრედოვანი
ანემია ნორმოქრომული
ანემია პოსტინფექციური
ანემია პოსტჰემორაგიული
ანემია პოსტჰემორაგიული მწვავე
ანემია პოსტჰემორაგიული ქრონიკული
ანემია სიდერობლასტური
ანემია სიდერობლასტური მემკვიდრეობითი
ანემია სიდერობლასტური მეორადი
ანემია სხივური
ანემია ჰიპერქრომული
ანემია ჰიპოქრომული
ანენცეფალია
ანერგია
ანესთეზია
ანესთეზია აპლიკაციური
ანესთეზია გამტარი
ანესთეზია ინფილტრაციული
ანესთეზიოლოგია
ანეტოდერმია
ანეუპლოიდია
ანთება
ანთება კატარალური
ანთებითი დაავადებები გინეკოლოგიურ ავადმყოფებში
ანთრაკოზი
ანთროპო
ანთროპოლოგია
ანთროპოლოგიური ტიპები
ანთროპომეტრია
ანთროპონოზები
ანთროპოფაგია
ანთროპოცენტრიზმი
ანიზ
ანიზეიკონია
ანიზოკორია
ანიზომეტროპია
ანიზომორფული უჯრედები
ანიზოფორია
ანიზოქრომი
ანიზოციტოზი
ანილინი
ანილინის საღებავები
ანიმა
ანიმაკულისტები
ანიმალური
ანირიდია
ანისული
ანიჩკოვის უჯრედები
ანკეტა
ანკეტური გამოკითხვა
ანკილ
ანკილობლეფარონი
ანკილოგლოსია
ანკილოზი
ანკილოსტომიდოზი
ანკილოსტომისებრნი
ანკილოტია
ანოდი
ანოდონტია
ანოვულატორული ციკლი
ანოვულაცია
ანოზოგნოზია
ანომალია
ანომალოსკოპი
ანომალური მიტოზი
ანომია
ანონიქია
ანოპტრული მიკროსკოპია
ანორგაზმია
ანორექსია
ანორექსია ნევროგენული
ანორექსიგენული
 ანოსკოპია
ანტაგონიზმი არაპირდაპირი
ანტაგონიზმი კონკურენტული
ანორექსიული საშუალებები
ანტაგონიზმი ორმხრივი
ანტაგონიზმი პირდაპირი
ანტაგონიზმი ცალმხრივი
ანორექტალური სინდრომი
ანტევერსია
ანტენატალური პათოლოგია
ანორქიზმი
ანტენატალური პერიოდი
ანტეპოზიცია
ანოსმია
ანტეფაზა
ანტეცედენტური ცვლადი
ანტი
ანოტაცია
ანტიანემიური ფაქტორი
ანტიბიოზი
ანოფთალმია
ანტიგენი
ანტიდიურეზული ჰორმონი
ანტიკარდიოლიპინის სინდრომი
ანტიკონკურეტული პრაქტიკა
ანოქსემია
ანტიმუტაგენები
ანტინუკლეარული ფაქტორი
ანოქსია
ანტიპერისტალტიკა
ანტირაბიული აცრები
ანტისეპტიკა
ანსელის სიმსივნე
ანტისხეულები
ანტიტრაგუსი
ანტაგონიზმი
ანტლანტურ – ბალტიური რასა
ანტონიმი
ანტრიტი
ანურია
ანუსი
ანუსის ატრეზია
ანტაგონიზმი არაკონკურენტული
ანფასი
ანჰიდრემია
ანჰიდრიდი
ანჰიდრემია
ანჰიდროზი
აორტა
აორტალგია
აორტის ანევრიზმა
აორტის ბოლქვი
აორტის ელასტიკური სარკმლისებრი მემბრანა
აორტის ვარსკვლავისებრი უჯრედები
აორტის კოარქტაცია
აორტის რკალის ანევრიზმა
აორტის რკალის ტოტების ოკლუზია
აორტის სარქვლის ნაკლოვანება
აორტის სტენოზი
აორტის უკმარისობა
აორტის ხვრელი
აორტიტი
აორტოარტერიიტი არასპეციფიკური
აორტულ – კორონალური შუნტირება